דירה ביפו על הים

Merge2994 copy
Pan3137
Merge3092
_BAR3035
Merge3115
_BAR2958
_BAR2938
_BAR2974
_BAR3094
_BAR3095
_BAR2889
_BAR2893
_BAR2900
_BAR2902