ביתן הזכוכית – מרכז אלכסנדר לחינוך – מוזאון ארץ ישראל